اکرم الکعبی: امنیت عراق در اولویت است

جهان نیوز - ۹ تیر ۱۳۹۸

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق در جریان دیدار با دبیرکل سازمان بدر تأکید کرد: امنیت عراق در اولویت است

منابع خبر