اکرم الکعبی: امنیت عراق در اولویت است

جهان نیوز -

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق در جریان دیدار با دبیرکل سازمان بدر تأکید کرد: امنیت عراق در اولویت است

منابع خبر
اکرم الکعبی: امنیت عراق در اولویت است جهان نیوز -