سال ۹۸ سال پرباری برای متروی تهران خواهد بود/بهره برداری کامل از خطوط ۶ و ۷ در نیمه اول سال ۹۹

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه سال ۹۸ را سال پرباری برای متروی تهران دانست

منابع خبر