الحاق ناوهای موشک‌انداز جدید به نداجا

امیر سیاری خبر داد: الحاق ناوهای موشک‌انداز و ناوشکن‌های جدید به نیروی دریایی ارتش
خدمت
جهان نیوز - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

فرمانده نیروی دریایی ارتش از تجهیز این نیرو به یگان‌ها و تجهیزات جدید شامل ناو موشک‌انداز، ناوشکن جدید و یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ خبر داد.

منابع خبر