محاکمه ۱۰ بحرینی دیگر به اتهام جاسوسی

محاکمه 10 بحرینی دیگر به اتهام جاسوسی
خدمت
فردا -

فارس: دادستان کل بحرین ۱۰ شهروند این کشور را به اتهام ارتباط با ایران و حزب الله و آنجه اقدامات تروریستی نامیده است، محاکمه می کند.

براساس ادعای مقامات رژیم منامه این افراد هم همانند دیگر افرادی که طی چند ماه گذشته محاکمه شده‌اند متهم به همکاری با ایران و جاسوسی است.

رژیم بحرین طی چند سال گذشته معترضان در این کشور که خواستار اصلاحات و برقراری قانون اساسی در این کشور هستند را پس از دستگیری متهم به جاسوسی علیه ایران می‌کند

منابع خبر
محاکمه ۱۰ بحرینی دیگر به اتهام جاسوسی فردا -
محاکمه ۱۰ بحرینی دیگر به اتهام جاسوسی خدمت -
محاکمه ۱۰ بحرینی دیگر به اتهام جاسوسی خبرگزاری فارس -