اکبر عبدی خواننده شد/ اجرای نمایش «مشدی عباد» به دو زبان

اکبر عبدی خواننده شد
تابناک
عصر ایران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲



اکبر عبدی از کارگردانی نمایش «مشدی عباد» به دو زبان فارسی و آذری در بهار سال ۹۳ و خوانندگی خودش در این نمایش خبر داد

منابع خبر
اکبر عبدی خواننده شد تابناک - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
اکبر عبدی خواننده شد فردا - ۲۵ اسفند ۱۳۹۲