لحظۀ زیبای طلوع خورشید در کابین هواپیما + عکس

لحظۀ زیبای طلوع خورشید در کابین هواپیما

تابناک
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
منابع خبر
لحظۀ زیبای طلوع در کابین هواپیما جهان نیوز - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
لحظۀ زیبای طلوع خورشید در کابین هواپیما + عکس باشگاه خبرنگاران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲