در این پگاهِ سیراب دشتِ باران نوش                 از شکوهِ شکفتن می‌‌سراید

در این پگاهِ سیراب دشتِ باران نوش                 از شکوهِ شکفتن می‌‌سراید
اخبار روز
اخبار روز -

 
در این پگاهِ سیراب

دشتِ باران نوش

  از شکوهِ شکفتن می‌‌سراید

بی‌ آن که به یاد مانده باشدش

  ز ابرِ شبانه

  خاطره‌یی.

ما نیز،

  در وسعِ امکان،

ابر گونه بر خاکِ تشنه بس گریستیم و

 شگفت،

شقایقی را به دامنِ گلبرگ

داغی ز خونِ ما

 به یادگار

  نماند.
 

تیبوران- ۲۹ آپریل ۲۰۰۸
 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر