قطعنامه شورای امنیت برنامه جامع اقدام مشترک را دور زده است

همسویی دکترین باراک اوباما با برنامه جامع توافق مشترک - محمدحسین یحیایی
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۳۰ تیر ۱۳۹۴

بیش از ۲ هزار نفر از زنان فعال فرهنگی اجتماعی کشور در پی تصویب پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن آمده است: صدور قطعنامه شورای امنیت، شبیخونی است که برنامه جامع اقدام مشترک و روند بررسی آن در ایران را دور زده است

منابع خبر