بازیگر فیلم ناگهان درخت: خیلی بازی نکردم و خودم بودم!

فردا -

بازیگر فیلم ناگهان درخت گفت: حضورم در این فیلم به شدت لذت بخش بود. من برای اولین بار روبروی دوربین رفته‌ام و شک نکنید که اگر این فیلم را کسی به جز صفی یزدانیان می‌ساخت هیچگاه وارد بازیگری نمی‌شدم

منابع خبر
بازیگر فیلم ناگهان درخت: خیلی بازی نکردم و خودم بودم! فردا -