زندان های قفسی شکل و مخوف در السالوادور + تصاویر

زندانی مخوف در السالوادور (عکس)

عصر ایران
باشگاه خبرنگاران - ۹ شهریور ۱۳۹۲
منابع خبر
زندانی مخوف در السالوادور (عکس) عصر ایران - ۹ شهریور ۱۳۹۲
زندان های قفسی شکل و مخوف در السالوادور + تصاویر باشگاه خبرنگاران - ۹ شهریور ۱۳۹۲