نازک افشار در فرودگاه تهران بازداشت شده است

بازداشت نازک افشار در فرودگاه تهران
کلمه
بی بی سی فارسی -

بنا بر گزارش‌های رسیده نازک افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه در ایران، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است. خانم افشار که یک بار در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، چند سال گذشته در فرانسه اقامت داشت

منابع خبر
نازک افشار در فرودگاه تهران بازداشت شده است بی بی سی فارسی -
بازداشت نازک افشار در فرودگاه، به هنگام بازگشت به ایران رادیو فردا -
بازداشت نازک افشار در فرودگاه تهران صدای آلمان -
نازک افشار در فرودگاه تهران بازداشت شد یورو نیوز -
بازداشت نازک افشار در فرودگاه تهران کلمه -