بوریس نمتسف، منتقد سرسخت پوتین در کنار کاخ کرملین کشته شد

رادیو زمانه - ۹ اسفند ۱۳۹۳

بوریس نمتسف مهم ترین چهره مخالف دوران ۱۵ ساله پوتین در قدرت بود. مهاجمان از یک ماشین سفید و در فاصله ۴۰۰ متری کاخ کرملین، چهار بار به نمتسف ۵۵ ساله شلیک کردند.

منابع خبر
پوتین قتل بوریس نمتسوف را محکوم کرد یورو نیوز - ۹ اسفند ۱۳۹۳