رئیس شورای عالی سیاسی یمن خواستار بسیج عمومی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مهر ۱۳۹۵

بیروت - ایرنا - رئیس شورای عالی سیاسی یمن با هدف آمادگی برای مقابله با چالش ها و عملیات نظامی احتمالی آمریکا، ضمن درخواست از ملت یمن برای بسیج عمومی و تقویت مولفه های پایداری بر ضرورت گشوده شدن اردوگاه های آموزش نظامی برای پذیرش مردان به منظور کمک به نیروهای ارتش ، امنیتی و کمیته های مردمی تاکید کرد.

منابع خبر
رئیس شورای عالی سیاسی یمن خواستار بسیج عمومی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مهر ۱۳۹۵