ابلاغ فرمول تعیین قیمت گازطبیعی

جهان نیوز - ۲۴ دی ۱۳۹۴

فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد.

منابع خبر
ابلاغ فرمول تعیین قیمت گازطبیعی جهان نیوز - ۲۴ دی ۱۳۹۴