دعوت از صالحی برای توضیح در مورد جشن نوروز و عملکرد مشایی

پیک ایران - ۲۵ اسفند ۱۳۸۹

ایلنا : رئیس فراکسیون روحانیون مجلس از دعوت علی اکبر صالحی به منظور پاسخگویی به عملکرد اسفندیار رحیم مشایی و برگزاری جشن نوروز و همچنین دعوت از شاه اردن خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: مجمع روحانیون مجلس از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دعوت کرده است که با حضور در این مجمع در ارتباط با بحرین توضیحاتی را ارائه دهد. وی ادامه داد: از آنجایی که روحانیون نمی‌توانند در برابر کشتار مردم بحرین سکوت کنند این جلسه تشکیل شده است. موضوع بحرین موضوع اسلامیت و انسانیت است نه شیعه و سنی. به گفته این نماینده مجلس موضوع دعوت شاه اردن به ایران نیز از دیگر مواردی است که قرار است صالحی در ارتباط با آن توضیحاتی را ارائه کند، چرا که شاه اردن نوکر مستقیم آمریکا است.

"ایلنا : رئیس فراکسیون روحانیون مجلس از دعوت علی اکبر صالحی به منظور پاسخگویی به عملکرد اسفندیار رحیم مشایی و برگزاری جشن نوروز و همچنین دعوت از شاه اردن خبر داد"وی همچنین در ارتباط با سفر مشایی به سازمان ملل گفت: این درحالی است که سازمان ملل برای کشتار مسلمانان نقش خود را ایفا نمی‌کند. وی با تاکید بر اینکه همه این موارد در دست وزارت امور خارجه نیست ما از وزارت امور‌خارجه درخواست کرده ایم به‌عنوان مقام رسمی در این ارتباط پاسخ دهند. رهبر خاطر نشان کرد: آقایان در حال حاضر برای خود در مورد مجلس و دولت آینده ستاد تبلیغاتی تشکیل داده است

منابع خبر