برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۹ معرفی شدند

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

۳ شیمیدان از کشور‌های آمریکا، انگلیس و ژاپن به طور مشترک برنده جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۹ شدند

منابع خبر
برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۹ معرفی شدند خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل