نویدکیا به تمرین سپاهانی‌ها رفت اما تمرین نکرد!

خبرگزاری میزان -

محرم نویدکیا که روز گذشته قرار بود بازی آخر خود را انجام دهد با وساطت برخی از هم تیمی‌ها از تصمیم خود منصرف شد و امروز بر سر تمرین حاضر شد

منابع خبر
حضور محرم نویدکیا در تمرین سپاهان ورزش ۳ -
نویدکیا به تمرین سپاهانی‌ها رفت اما تمرین نکرد! خبرگزاری میزان -
سردرگمی باشگاه سپاهان بابت خداحافظی نویدکیا تابناک -