ایران بدون ورود به پیمان های منطقه ای حضور خود در آب های دور دست را حفظ کرده است

شریعتی هرگز نه تنها معنای آزادی های فردی را درک نکرد، بل بدون شناخت درست، دشمن آنها بود. او آزادیهای فردی را عامل مخدری می داند که غرب وارد کرده است تا ذهن جوانان را از خودآگاهی اجتماعی منحرف کند، خود آگاهی اجتماعی ای که برگشت به خویشتن خویش و ایمان و ایدئولوژی دینی- مذهبی است
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۳

بندرعباس - ایرنا - فرمانده کل ارتش با اشاره به اقتدار نیروی دریایی گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون ورود به پیمان های منطقه ای و وابستگی به کشورهای دیگر حضور خود را در آبهای دور دست مقتدرانه حفظ کرده است.

منابع خبر