جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰، مهر

جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال 90/ نظام بانکی توانمندی داریم
خبرگزاری مهر
گویا -

وی با بیان اینکه کلیات طرح تحول نظام بانکی در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تصویب شده که دارای بخشهای مختلفی است، افزود: توسعه بانکداری الکترونیکی، ساماندهی و افزایش شفافیت در عقود از بخشهای آن به شمار می رود که با توجه به فرصتی که ایجاد شد، بخشهایی از این طرح که باید اجرا می شد، اجرایی شد و بقیه بخشهای آن نیز تکمیل می شود. حسینی یکی از اولویتهای کاری سال آینده را اجرای طرح تحول نظام بانکی کشور اعلام و بیان کرد: اگر ۳ یا ۴ سال به عقب بازمی گشتیم و می خواستیم که طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کنیم، شاید نظام بانکی ما به این میزان که در حال حاضر توانمند است، توانمند نبود، زیرا بخشی از توسعه حاصل شده نتیجه کار طرح تحول بانکی است. این عضو کابینه دولت نهم با اشاره به اخذ حدود ۱۸ میلیون حساب بانکی خانوارهای ایرانی در مدت زمان کوتاهی برای واریز یارانه های نقدی، گفت: تمام این حسابها نیز حسابهایی به روز و به صورت الکترونیکی بودند و در مدت زمان کوتاهی به تمام کشور پول رسانی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با کمترین خطا و آسیب انجام شد. سخنگوی اقتصادی دولت این موارد را از دستاوردهای اجرای بخشی از طرح نظام بانکی دانست و افزود: اساسا در طرح تحول اقتصادی بخشهای مختلفی با هم جلو آمدند. حسینی تاکید کرد: اگر امروز می توانیم کار بزرگی همچون اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را انجام دهیم، پشتیبانی سایر بخشها و نظامها را هم داشته ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه انرژی و وقت ما در دو سال گذشته به طور خاص به محور طرح هدفمند کردن یارانه ها در طرح تحول اقتصادی معطوف بود، افزود: در سال آینده هم ضمن اینکه هدفمندی یارانه ها را با همین دقت و وسواس دنبال می کنیم، اما با توجه به فضای ایجاد شده، تحول سایر بخشها را هم دنبال می کنیم

منابع خبر
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰، مهر گویا -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰ خبر آنلاین -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰... الف -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰ شفاف -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰ پیمانه -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰ خبر آنلاین -
جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد برای سال ۹۰ عصر ایران -