سفر هیأت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد

لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا
تابناک
صدای آلمان - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از لغو سفر این هیأت به اروپا خبر داده است. علت لغو این سفر تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران عنوان شده است. این سفر قرار بود در فروردین‌ماه صورت گیرد

منابع خبر
سفر هیأت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد صدای آلمان - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
سفر هیأت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد رادیو زمانه - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا دیگربان - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا... پیک ایران - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد بی بی سی فارسی - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
"سفر هیأت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد" رادیو فردا - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا عصر ایران - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا تابناک - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
لغو سفر هیات پارلمانی ایران به اروپا ندای سبز آزادی - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳