عکس/ استقبال موزون از رضایی

عکس/ استقبال موزون از رضایی

فردا
فردا - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

محسن رضایی در ادامه سفرهای انتخاباتی خود به گرگان رفت و با استقبال مردم این شهر مواجه شد.

منابع خبر
استقبال موزون از رضایی جهان نیوز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
عکس/ استقبال موزون از رضایی فردا - ۱۳ خرداد ۱۳۹۲