فروش شیرخشک های خاص در داروخانه‌ها مشروط به رعایت فرایند ثبت اطلاعات است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: فروش شیرخشک های خاص در داروخانه‌ها مشروط به رعایت فرآیند ثبت اطلاعات مطابق تجویز پزشک امکان‌پذیر است

منابع خبر
فروش شیرخشک های خاص در داروخانه‌ها مشروط به رعایت فرایند ثبت اطلاعات است خبرگزاری جمهوری اسلامی -