کشف اسکلت عصر آهن در گرگان

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه شریف گرگان به کشف تدفینی متعلق به اواخر عصر آهن به‌همراه سه ظرف سفالی و دو سردوک سنگی منجر شد

منابع خبر
کشف اسکلت عصر آهن در گرگان خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶