پیگیری روند درمان مهدی کروبی در «ساختمان امن» وزارت اطلاعات

پیگیری روند درمان مهدی کروبی در «ساختمان امن» وزارت اطلاعات
سی میل
سی میل -

۱۳۹۲/۵/۲۴ همسر مهدی کروبی خبر داد که ادامه مراحل درمان مهدی کروبی در مکان حبس وی و زیر نظر پزشک، فراهم شده است. همچنین مقرر شده مراحل تکمیلی درمان او نیز در این مکان انجام گردد.

همسر مهدی کروبی خبر داد که ادامه مراحل درمان مهدی کروبی در مکان حبس وی و زیر نظر پزشک، فراهم شده است. همچنین مقرر شده مراحل تکمیلی درمان او نیز در این مکان انجام گردد.

روز گذشته خانواده مهدی کروبی در نامه ای خطاب به مردم، به تشریح شرایط جسمی و روحی آقای کروبی پرداختند.

به گزارش سحام، در این نامه، ضمن تقدیر از تیم پزشکی و پرستاری ایشان؛ ابراز امیدواری شده بود که مقامات امنیتی نسبت به توصیه پزشکان مبنی بر لزوم تداوم روند درمان این زندانی سیاسی پاسخ مثبت داده و شرایط را برای انتقال دوباره ایشان به بیمارستان فراهم آورند.

خانواده کروبی گفته است که وی برای انجام انژیوگرافی و برخی آزمایش‌ها در بیمارستان قلب تهران بستری شد.

در این نامه، خانواده کروبی ضمن قدردانی از پزشکان و دیگر پرسنل بیمارستان قلب، گفت که "بنا به توصیه اکید کادر پزشکی، آقای کروبی باید برای تکمیل دوره درمان خود دوباره در بیمارستان بستری و امور مربوط به درمان ایشان مجددا پیگیری شود."

خانواده کروبی ابراز امیدواری کرد که "همچون مرتبه قبل، مقامات امنیت شرایط را برای تداوم و پیگیری امور درمانی آقای کروبی فراهم آورند."

در پایان این نامه اطمینان داده شده است که "روحیه آقای کروبی همچون گذشته بسیار قوی و مطلوب" است.

مهدی کروبی هفتاد و پنج سال دارد و از اسفندماه سال ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به سر می برد.

منبع: کلمه و بی‌بی‌سی

منابع خبر
"ساختمان امن وزارت اطلاعات"، محل درمان مهدی کروبی صدای آلمان -
پیگیری روند درمان مهدی کروبی در ساختمان امن وزارت اطلاعات پیک ایران -
پیگیری روند درمان مهدی کروبی در ساختمان امن وزارت اطلاعات انقلاب اسلامی -