دستیابی به توسعه شهری مستلزم همدلی و همزبانی است

خبرگزاری فارس -

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با بیاین اینکه توسعه شهری اولویت شورای چهارم است، دستیابی به این مهم را در سایه عمل به پیام نوروزی مقام معظم رهبری «همدلی و همزبانی دولت و ملت» دانست

منابع خبر
دستیابی به توسعه شهری مستلزم همدلی و همزبانی است خبرگزاری فارس -
تاکید لاریجانی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت برای حل مشکلات و توسعه کشور خبرگزاری جمهوری اسلامی -
نماینده مجلس: همدلی و همزبانی دولت و ملت سرمایه اجتماعی کشور است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
تأکید بر همدلی و همزبانی دولت و ملت برای حل مشکلات و توسعه کشور خبرگزاری فارس -
تأکید بر همدلی و همزبانی دولت و ملت برای حل مشکلات تابناک -
تاکید لاریجانی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت برای حل مشکلات و توسعه کشور خبرگزاری دانشجو -