معاون وزیر کار: سه میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی بیکار هستند

رادیو زمانه - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

سازگارنژاد، دغدغه اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را «نرخ بالای بیکاری و جلوگیری از ریزش نیروهای کار » دانست و خواهان حفظ نیروهای کار شد.

منابع خبر
سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار داریم! تابناک - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار داریم! عصر ایران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵