سازمان اطلاعات سپاه جیسون رضاییان را عامل یک طرح 'براندازی آمریکایی' دانست

گزارش سپاه در مورد جیسون رضائیان به مجلس
دیگربان
بی بی سی فارسی - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ارائه گزارشی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در ایران را از عوامل یک طرح براندازی آمریکایی دانسته است

منابع خبر