حجاج بیت الله الحرام در عرفات

تصاویر: حجاج بیت الله الحرام در عرفات

فردا
جهان نیوز -

نزدیک به سه ملیون زائر خانه خدا مراسم وقوف در «عرفات» را آغاز کردند.

منابع خبر
تصاویر: حجاج بیت الله الحرام در عرفات فردا -
حجاج بیت الله الحرام در عرفات جهان نیوز -
حادثه برای حجاج هنگام عزیمت به عرفات عصر ایران -