صربستان قهرمان وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

ریو - ایرنا - داوراستفانک فرنگی کار دسته ۶۶ کیلوگرم صربستان در دیدار فینال با شکست حریف ارمنستانی مدال طلای این وزن را به دست آورد.

منابع خبر
صربستان قهرمان وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵