آغاز جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد

منابع خبر