آغاز جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه

جهان نیوز -

چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد

منابع خبر
آغاز جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه جهان نیوز -