تومور انسان نمادرشکم پسرجوان/ عکس (دیدنش به همه توصیه نمی شود)

تومور انسان‌نما در شکم پسر جوان/ تصاویر (دیدنش به همه توصیه نمی‌شود)
آفتاب
خبر آنلاین -

چند رسانه‌ای  - در یک پدیده نادر یک تومور انسان نما توسط جراحان از شکم یک پسر جوان در بیمارستان شهید باهنر کرمان خارج شد.۶۴

منابع خبر
تومور انسان نمادرشکم پسرجوان/ عکس (دیدنش به همه توصیه نمی شود) خبر آنلاین -
تومور انسان نمادرشکم پسرجوان/ عکس (دیدنش به همه توصیه نمی شود) خبر آنلاین -