هشدار پلیس فتا درباره دانلود تقویم ۹۵

آفتاب - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

پلیس فتا درباره احتمال ورود ویروس از طریق دانلود فایل فشرده تقویم ۹۵ هشدار داد.

منابع خبر
هشدار پلیس فتا درباره دانلود تقویم ۹۵ جهان نیوز - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
هشدار پلیس فتا برای دانلود تقویم سال ۹۵ باشگاه خبرنگاران - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
هشدار پلیس فتا درباره دانلود تقویم ۹۵ عصر ایران - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵
هشدار پلیس فتا درباره دانلود تقویم ۹۵ باشگاه خبرنگاران - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵