انتقال سه فعال حقوق دراویش از بیمارستان به زندان در کمتر از یک هفته

انتقال ناگهانی حمیدرضا مرادی از بیمارستان به زندان
جنبش راه سبز
خبرنامه ملی ایرانیان - ۶ بهمن ۱۳۹۳

دستور دادستانی مبنی بر بازگرداندن افشین کرم‌پور از بیمارستان به زندان درمان این درویش زندانی را نیمه کار باقی گذاشت. به این ترتیب در طی کمتر از یک هفته سه تن از فعالان زندانی حقوق دراویش بدون ترخیص پزشک یکی پس از دیگری به زندان اوین منتقل شدند.  افشین کرم‌پور حقوقدان و فعال حقوق دراویش…

منابع خبر