نخستین باخت اروپایی کلوپ در لیورپول/ تساوی ارزشمند سویا در خانه شاختار

باشگاه خبرنگاران - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
منابع خبر
تساوی شاختار و سویا در اوکراین پارس فوتبال - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵