ناسا در حال نزدیک شدن به سیارک "وستا"

ناسا در حال نزدیک شدن به سیارک "وستا"
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ خرداد ۱۳۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، وستا جرمی است که اخترشناسان آن را یک شبه سیاره می دانند، جرمی که هرگز به ویژگی های یک سیاره کامل مانند مریخ و زمین دست پیدا نخواهد کرد. با این وجود جرمی مشهور و قابل توجه است، زیرا دومین سیارک بزرگ در کمربند سیارکهایی است که در میان مریخ و مشتری در حرکت است. فضاپیمای Dawn ناسا پیش از اینکه خود را به سیارک Ceres بزرگترین و حجیم ترین سیارک در این کمربند برساند، برای ۱۲ ماه در کنار "وستا" خواهد ماند. تصاویر جدیدی که هفته گذشته توسط این فضاپیما از سیارک منتشر شد بهبود بزرگی در تصاویر نقطه مانندی که از سیارک برای تعیین مسافت و مسیر به ثبت می رسیدند، به شمار می رود. جدیدترین تصویر از این سیارک در تاریخ اول ژوئن و از فاصله ۴۸۰ هزار کیلومتری به ثبت رسیده است، شکل غیر عادی "وستا" را در این تصاویر می توان به خوبی تشخیص داد.

"به گزارش خبرگزاری مهر، وستا جرمی است که اخترشناسان آن را یک شبه سیاره می دانند، جرمی که هرگز به ویژگی های یک سیاره کامل مانند مریخ و زمین دست پیدا نخواهد کرد"در این تصاویر یک پیکسل برابر است با ۴۵ کیلومتر بر روی سطح وستا. این سیارک به یک توپ فوتبال پنچر شده شباهت دارد که در نتیجه برخوردی کیهانی در گذشته های دور که منجر به جدا شدن بخشی بزرگ از سطح سیارک شده است، به این شکل درآمده است. بخش جدا شده از این سیارک نیز به فاصله ای دور پرتاب شده است و اکنون یکی از هر ۲۰ شهاب سنگی که با زمین برخورد می کند بخشی از سیارک وستا است. بر اساس گزارش اسپیس، وستا و Ceres برای مطالعات اخترشناسی گزینه های جالب توجهی هستند، برای مثال تا کنون بر روی سطح وستا نشانه هایی از فوران مواد مذاب دیده شده است. محققان در تلاشند اولین تصاویر رنگی از سطح وستا را در ماه جولای به ثبت برسانند، برای این کار فضاپیما به سه مدار متفاوت خواهد رفت که آخرین آنها مدار ۲۰۰ کیلومتری سیارک خواهد بود، بهترین وضوح تصویری در این ارتفاع ۲۰ متر بر پیکسل خواهد بود.

منابع خبر
ناسا در حال نزدیک شدن به سیارک "وستا" خبرگزاری مهر - ۲۴ خرداد ۱۳۹۰