عکس: آغاز سال جدید تحصیلی کلاس اولی ها

عکس / آغاز سال تحصیلی جدید در خانه علم دروازه غار (تهران)
پیک ایران
بی بی سی فارسی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

  • در ایران کلاس اولی ها روز چهارشنبه سال جدید تحصیلی را آغاز کردند. عکس هایی از این روز که خبرگزاری ها منتشر کرده اند ببینید.


منابع خبر
عکس: آغاز سال جدید تحصیلی کلاس اولی ها بی بی سی فارسی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
پیام دو کارگر زندانی برای آغاز سال تحصیلی ندای سبز آزادی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱