اخبار توصیه مهم مربی پیشین استقلال به سید حسین حسینی در مورد رحمتی !

سازمان بهداشت جهانی به حرفه مندان مراقبت سلامت (پزشکان و ماماها) توصیه کرده که نباید آزمایش بکارت را توصیه کنند یا آن را انجام دهند. آیا این توصیه در ایران گوش شنوایی پیدا خواهد کرد؟ یادداشت دکتر سیمین کاظمی با عنوان "چرا توصیه WHO به توقف آزمایش بکارت، فقط یک توصیه است و نه بیشتر؟"، به این سوال پاسخ می دهد.
اخبار روز
پارس فوتبال - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷


 
  چرا توصیه WHO به توقف آزمایش بکارت، فقط یک توصیه است و نه بیشتر؟

سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که حرفه مندان پزشکی نباید آزمایش بکارت را پیشنهاد کنند یا انجام بدهند و حتی توصیه از این هم فراتر رفته و گفته که آنها باید توقف این آزمایش را فریاد بزنند.

این توصیه WHO که در حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت و حرمت انسانی آنهاست، هم شایسته و هم لازم الاجرا است ولی سوال این است که در کشوری مانند ایران شرایط چگونه است و آیا این توصیه گوش شنوایی پیدا خواهد کرد یا نه؟

در ایران، ما با این واقعیت در فضای ارایه خدمات سلامت مواجه هستیم که حرفه مندان پزشکی (شامل پزشکان و ماماها) که به فعالیت های حرفه ای همچون معاینه پرده بکارت یا ترمیم آن مشغولیت دارند، چشم بر مسوولیت اجتماعی خود در برابر زنان بسته و زیر پوشش حرفه ای گری و با این استدلال که آنها سهم و نقشی در ایجاد تقاضا برای معاینه یا ترمیم بکارت نداشته اند، و فقط وظیفه شان را انجام می دهند، به انجام تست بکارت یا ترمیم پرده بکارت مبادرت می ورزند.

با رویکرد حرفه ای گری که مبتنی بر منافع حرفه مندان است، معاینه پرده بکارت یک معاینه ساده و سریع است که ضمن آنکه به تقاضای مُراجع یا خانواده اش پاسخ می دهد، منفعتی آسان به پزشک/ماما می رساند، بنابراین قابل رد کردن نیست.

حرفه ای گری، تحت سیطره ی جریان کالایی شدن بدن/تجاری شدن پزشکی، و با انتفاع از گسترش پزشکی شدن، زمینه را فراهم می کند که تعارض های اخلاقی و پیامدهای اجتماعی اقدامات و مداخلات پزشکی نادیده گرفته شود و آنچه در انجام یک اقدام پزشکی تعیین کننده باشد، منافع حاصل از آن اقدام یا مداخله باشد.

وقتی پای منافع حرفه مندان در میان باشد، دیگر اینکه معاینه بدون اندیکاسیون پرده بکارت، موجب تحقیر زنان می شود و اعمال خشونت علیه زنان است و انجام چنین مداخلاتی، همدستی پزشکی با ایدیولوژی مردسالاری در خوارانگاری زنان و تبعیض جنسیتی علیه آنان است، دیگر محلی از اعراب ندارد.

با تفوق چنین رویکردی شاید این انتظار پوچ و دور از واقعیت باشد که توصیه سازمان بهداشت جهانی، تلنگری بزند بر ذهن کسانی که با خاموش کردن گیرنده های خود، مسوولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه به فراموشی سپرده اند و در فضای رقابت تنها به بیرون کشیدن گلیم خود از گرداب تامین معیشت می اندیشند.

با اتخاذ دیدگاهی واقع بینانه، آنچه که باعث خواهد شد، حرفه مندان پزشکی به توصیه WHO گوش داده و فریاد توقف تست بکارت سر بدهند، ارتقاء آگاهی فمینیستی و پایان یافتن روابط پولی با بیماران و متقاضیان خدمات سلامت است.

برگرفته از تلگرام نویسنده

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر