اشتباه وزارت ورزش باعث لغزش هیات مدیره پرسپولیس شد

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر