توصیه‌های رضا کیانیان همزمان با آغاز کمپین «من با اعتماد رای می‌دهم»

رضا کیانیان: اگر رای ما اثر نداشت، چرا گروه گروه رد صلاحیت می‌کنند؟
کلمه
تابناک - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

دستاورد امروز ما نتیجه انتخاب دیروزمان است، کسی را مقصر ندانیم. من این جمله را باور دارم! می‌دانم که گروهی مخالفش هستند و معتقدند همه چیز از پیش برنامه‌ریزی شده است و رای ما به هیچ دردی نمی‌خورد و انتخابات فقط یک نمایش بی‌مزه است!

منابع خبر