زمین لرزه شدیدی کاشمر را لرزاند

زمین لزره شدیدی کاشمر را لرزاند
خدمت
کلمه -

چکیده :زلزله ای به بزرگی ۵ و ۲ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد چهارشنبه شهر کاشمردر جنوب خراسان رضوی را لرزاند....

زلزله ای به بزرگی ۵ و ۲ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد چهارشنبه شهر کاشمردر جنوب خراسان رضوی را لرزاند.

به گزارش ایرنا ، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت یک و ۵۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام کرد.

گزارشی از میزان خسارت احتمالی این زلزله دریافت نشده است.

این زلزله نسبتا شدید قسمت هایی از شهرستان تربت حیدریه را نیز لرزاند.

شهرستان ۱۹۵ هزار نفری کاشمر در ۲۲۸ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.

منابع خبر
زمین لرزه ۵ ریشتری کاشمر را لرزاند فردا -
زمین لرزه شدیدی کاشمر را لرزاند کلمه -
زمین لزره شدیدی کاشمر را لرزاند خدمت -