عکس: آتش سوزی در بازار مکه

عکس: آتش سوزی در بازار مکه

فردا
فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

بازهم حادثه در مکه و این بار آتش بازار ملک عبدالعزیز مکه را در بر گرفت.

منابع خبر
آتش سوزی در بازار مکه جهان نیوز - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
عکس: آتش سوزی در بازار مکه فردا - ۲۷ شهریور ۱۳۹۴