۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار خروج مورینیو

نتیجه نظرخواهی از بازیکنان رئال: مورینیو باید برود!
زندگی فوتبال
جهان نیوز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار قطع همکاری رئال مادرید با مورینیو برای سرمربیگری این تیم در فصل بعد شدند.

منابع خبر
۱۵ بازیکن رئال بر ضد مورینیو فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
۱۵بازیکن رئال خواستار خروج مورینیو از برنابئو فوتبالی‌ترین - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲