۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار خروج مورینیو

نتیجه نظرخواهی از بازیکنان رئال: مورینیو باید برود!
زندگی فوتبال
جهان نیوز -

۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار قطع همکاری رئال مادرید با مورینیو برای سرمربیگری این تیم در فصل بعد شدند.

منابع خبر
۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار خروج مورینیو جهان نیوز -
نتیجه نظرخواهی از بازیکنان رئال: مورینیو باید برود!... زندگی فوتبال -
۱۵ بازیکن رئال بر ضد مورینیو فردا -
۱۵ بازیکن رئال مادرید خواستار خروج مورینیو از برنابئو شدند خبرگزاری فارس -
۱۵ بازیکن رئال خواستار خروج مورینیو از برنابئو شدند فوتبالی‌ترین -
۱۵بازیکن رئال خواستار خروج مورینیو از برنابئو فوتبالی‌ترین -