سیاست ما بالابردن تولید و اشتغال است

سیاست ما بالابردن تولید و اشتغال است
عصر اعتبار
جهان نیوز -

وزیر اقتصاد گفت: یکی از سیاست‌های ما بالا بردن تولید و اشتغال بوده و در برنامه ابلاغی به تمامی وزرا نیز همین موضوع در نظر گرفته شده است.

منابع خبر
سیاست ما بالابردن تولید و اشتغال است جهان نیوز -
سیاست ما بالابردن تولید و اشتغال است عصر اعتبار -