معابر و خیابان‌های تبریز به نام شهدا مزین می شوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ روز قبل

تبریز- ایرنا- شهردار تبریز، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری را مامور کرد با تشکیل کمیته‌ای ویژه، در خصوص ساماندهی تابلوهای معابر سطح شهر تبریز و نامگذاری آنها به اسامی شهدا اقدام کند

منابع خبر
معابر و خیابان‌های تبریز به نام شهدا مزین می شوند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ روز قبل