عکس | هدایت تیم به سبک " علیرضا منصوریان "

عکس: هدایت به سبک منصوریان

فردا
پارس فوتبال - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
منابع خبر
عکس: هدایت به سبک منصوریان فردا - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
عکس/ هدایت به سبک منصوریان باشگاه خبرنگاران - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 عکس | هدایت تیم به سبک " علیرضا منصوریان " پارس فوتبال - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵