انتقال تنبیهی یک زندانی به بند جرائم خشن در زندان ارومیه

هرانا - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – صفر عبدالهی، زندانی ۲۲ ساله محبوس در زندان ارومیه به بهانه تبلیغ علیه نظام، بصورت تنبیهی از بند جوانان این زندان به بند ۱-۲ منتقل . . .

نوشته انتقال تنبیهی یک زندانی به بند جرائم خشن در زندان ارومیه اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر