آخرین شب عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی(ره)

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر
آخرین شب عزاداری محرم در حسینیه امام خمینی(ره) باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸