تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس

تجمع معلمان شركتي آموزش و پرورش مقابل مجلس
خبرگزاری فارس
شفاف - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰

نسیم: معلمان شرکتی اخراج شده از آموزش و پرورش در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی این وزارتخانه صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردنداین تجمع‌کنندگان که از سراسر کشور مقابل مجلس حضور پیدا کردند سابقه یک تا ۱۰ سال معلمی در آموزش و پرورش دارند و برای چهارمین بار است که در مرداد ماه مقابل مجلس تجمع کردند

منابع خبر
تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس شفاف - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس آفتاب - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
تجمع معلمان شرکتی آموزش و پرورش مقابل مجلس خبرگزاری فارس - ۲۲ مرداد ۱۳۹۰