تشکیل جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس جمهور

جلسه هيأت دولت به رياست رئيس جمهور تشكيل شد
خبرگزاری فارس
الف - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

جلسه هیأت دولت دقایقی پیش به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد. به گزارش فارس، جلسه هیأت دولت دقایقی پیش به ریاست محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد

منابع خبر
جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد خبرگزاری فارس - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰