یک مدیر مدرسه در مشهد لغو ابلاغ شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

مشهد- ایرنا- رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدیر یکی از مدارس مشهد به دلیل تخلف دریافت وجه لغو ابلاغ شد

منابع خبر
یک مدیر مدرسه در مشهد لغو ابلاغ شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸